Πολλές φορές τα δόντια δεν ανατέλλουν φυσιολογικά και  παραμένουν κλεισμένα μέσα στο οστό των γνάθων. Παραμένουν λοιπόν «έγκλειστα». Με τη βοήθεια της σύγχρονης ορθοδοντικής, τα δόντια μπορούν να μετακινηθούν και να λάβουν τη σωστή θέση μέσα στο φραγμό.

Για να πραγματοποιηθεί αυτό, χρειάζεται να γίνει πρώτα η αποκάλυψη του δοντιού στη στοματική κοιλότητα για να μπορέσει να συνδεθεί με το ορθοδοντικό μηχάνημα το οποίο θα μετακινήσει το δόντι στη σωστή του θέση.

Η αποκάλυψη του δοντιού πραγματοποιείται ελάχιστα επεμβατικά με τη λιγότερο δυνατή  ενόχληση στον ασθενή.

image020