Σε αρκετές περιπτώσεις η εξαγωγή δοντιών δεν είναι πολύ απλή διαδικασία. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε τερηδόνα που έχει καταστρέψει ένα μεγάλο μέρος του δοντιού, σε περιπτώσεις που τμήμα του δοντιού έχει σπάσει και έχουν απομείνει οι ρίζες μέσα στο οστό, όπως επίσης και σε περιπτώσεις όπου η ρίζα του δοντιού βρίσκεται κοντά σε σημαντικά ανατομικά μόρια (πχ ιγμόρειο) και η εξαγωγή πρέπει να πραγματοποιηθεί με προσεκτικούς χειρισμούς.

Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πιθανό να χρειαστεί να προχωρήσουμε σε χειρουργική εξαγωγή του δοντιού. Με τον τρόπο αυτό ο επεμβαίνων χειρουργός έχει τη δυνατότητα να χειριστεί την περιοχή με μεγαλύτερη άνεση και έτσι να επιτύχει την εξαγωγή του δοντιού με το καλύτερο αποτέλεσμα για τον ασθενή και μικρότερη ταλαιπωρία της περιοχής της εξαγωγής. Η διαδικασία πραγματοποιείται με ειδικά εργαλεία χωρίς να ασκείται υπέρμετρη πίεση στο δόντι οδηγώντας σε όσο το δυνατόν πιο ήρεμη και ανώδυνη μετεγχειρητική πορεία.